Nové logo Nezávislého fóra

vyvoj logo

Tak ako prechádza od svojho vzniku istým vývojom strana, nevyhlo sa zmenám ani logo. Na základe dopytu od viacerých členov a sympatizantov sa stále viac vynárala potreba nového grafického spracovania loga, ktoré by na úrovni doby reprezentovalo NF. V spolupráci s pánom architektom Michalom C. Hronským, ktorý navrhol logá viacerých úspešných spoločností, sa podarilo vytvoriť moderné a elegantné logo, ktoré dúfame prispeje svojim dielom k ďalším úspechom Nezávislého fóra.

Znova obštrukcia nezávislým (27.8.2010)

Snaha skomplikovať možnosti kandidovania nezávislých kandidátov rôznymi opatreniami či zmenami zákonov na poslednú chvíľu je viac či menej zrejmá bez ohľadu na to, ktorá z veľkých strán má práve v parlamente väčšinu. Preto je myšlienka Nezávislého fóra pri podpore občianskych kandidátov stále aktuálna. Posledným príkladom je novela zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí č. 346/1990 Zb. Novela č.112/2010 uverejnená potichu a prakticky bez medializácie v Zbierke zákonov nadobudla účinnosť od 1.7.2010. Rozsah novely bol pomerne malý. Nezávislým kandidátom zaviedla len povinne rozšíriť údaje v petícii za to aby mohli kandidovať o dátum narodenia ľudí, ktorý im ich podpisujú. To v praxi znamenalo, že ak nezávislí kandidáti veľmi cielene nepátrali po zmenách zákona, začali si mnohí zbierať podpisy jednak pred 1. júlom a čiastočne aj potom bez potrebných dátumov narodenia. Dokonca na verejne prístupnom systéme JASPI sa táto zmena objavila až od júla. Nezávislé fórum považuje zmeny volebných zákonov len pár mesiacov pred odovzdávaním kandidátok (v tomto prípade skoro presné 3 mesiace) za prinajmenšom neseriózne a výrazne zneisťujúce všetkých zúčastnených.