Bratislava:

Prehľad zvolených poslancov v Bratislave:

Mestské zastupiteľstvo (Magistrát)

  • RNDr. Marta ČERNÁ

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Staré Mesto

  • RNDr. Marta ČERNÁ
  • PhDr. Štefan HOLČÍK

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Rača

  • Ing. Jozef HÁZY

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Devínska Nová Ves

  • MUDr. Lívia BAUMANNOVÁ

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Čunovo

  • Ing. Karol PUHOVICH
  • PaedDr. Martin PUHOVICH

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce

  • Zuzana KOTVASOVÁ
  • Martin WOLF