Info:

Oznámenie podľa zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach:

§ 22 ods. 5 - Žiadna osoba neprispela na činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia.

§ 23 ods. 4 – Strana v uplynulom obdobý neprijala žiadny dar