Download:

Platné stanovy politickej strany.

Správa o prostriedkoch na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017.

Správa o prostriedkoch na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.