Vážení priatelia,

    jednou z pozitívnych a významných zmien, ktoré sa udiali po roku 89 bola myšlienka občianskej spoločnosti. Umožnila po rokoch totality a zastierania hlasu jednotlivcov vytvoriť priestor pre všetkých občanov podieľať sa na veciach verejných. K slobode prejavu a politickej pluralite získal aj jednotlivec korektnú možnosť kandidovať vo voľbách bez podpory politických zoskupení. Mnohí ľudia túto možnosť využili a podarilo sa im svojou vlastnou prácou, často opakovane získať priazeň a hlasy voličov. V rovnakom čase sa na pôde veľkých politických strán a hnutí vytvárali stále silnejšie záujmové skupiny, ktorým nebolo a dodnes nie je po vôli, aby mohol hocaký občan ukrajovať z koláča kresiel, vplyvu a financií, ktorý by si medzi sebou mohli rozdeliť oni sami. Ako postupne slabol hlas ulice a utíchalo ponovembrové nadšenie, snahy o posilnenie vplyvu politických protežantov sa stupňovali. Tento proces vyvrcholil v roku 1998 pri Mečiarovských zmenách volebného zákona do samosprávy obcí. Zákon nastolil abnormálny stav, keď nezávislí kandidáti potrebovali v mnohých mestách viac petičných podpisov na zaregistrovanie kandidátky ako potom voličských hlasov na zvolenie. To bola chvíľa keď sme sa rozhodli založiť Nezávislé fórum s hlavnou myšlienkou podporovať a chrániť občiansky princíp vo voľbách. Na kandidátke Nezávislého fóra možno okrem našich členov pravidelne nájsť aj osobnosti z jednotlivých regiónov bez straníckej príslušnosti. Je dôležité povedať, že práve táto skupina ľudí na kandidátke NF výrazne prevažuje. Snažíme sa podporovať a združovať ľudí, ktorým sú cudzie zákulisné hry politických klubov, uprednostňujú názor verejnosti a vlastný sedliacky rozum pred prospechom "rodnej" strany a nechcú sa podriaďovať tlaku sponzorov. To je zároveň hlavný dôvod prečo Nezávislé fórum vstupovalo do všetkých volieb, na ktorých sa zúčastnilo, samostatne mimo akejkoľvek koalície. V súčasnosti je Nezávislé fórum jednou z najstarších existujúcich politických strán na Slovensku a so svojou myšlienkou prežilo mnoho veľkých a bohatých strán "na jedno použitie". Nezávislé fórum sa počas celej svojej existencie snaží spojiť najpozitívnejšie aspekty pôsobenia nezávislých kandidátov a ich spolupráce a synergie zastrešenej spoločnou platformou. NF nikomu nenavlieka stranícke tričká, zároveň však spája sympatických ľudí, ktorí by inak možno dlhšie hľadali spoločnú reč. Od roku 98 dodnes svojim fungovaním a činnosťou potvrdzujeme svoj cieľ, byť pozitívnou a konštruktívnou alternatívou k zhoršujúcej sa politickej kultúre klasických veľkých strán a hnutí. Zhrnúť filozofiu Nezávislého fóra do niekoľkých slov nie je jednoduché. Po rokoch práce a skúseností sa najvýstižnejšie javí trojica NEZÁVISLOSŤ - SLUŠNOSŤ - STABILITA.

NEZÁVISLOSŤ je neoddeliteľne spätá s celým Nezávislým fórom od vzniku až doteraz. Dokazuje ju veľké množstvo kandidátov bez straníckej príslušnosti, samostatné kandidátky a činnosť v zastupiteľstvách bez koaličných a politických dohôd a otvorenosť, podpora či naopak nesúhlas s konkrétnymi návrhmi bez ohľadu z akého politického alebo občianskeho tábora prišli.

SLUŠNOSŤ alebo aj serióznosť a zodpovednosť je jedným z hlavných cieľov, ktoré v politike máme. Slušnosť a zodpovednosť voči občanom, voči pomerom v danom meste alebo obci, voči prostrediu, voči ostatným partnerom a voči budúcnosti, ktorú svojim spôsobom utvárame.

STABILITA je daná aj pozíciou, ktorú si NF za roky svojej existencie vybudovalo. Sme jednou z najstarších fungujúcich strán na Slovensku. Hoci sme doteraz nemali parlamentné ambície, na komunálnej úrovni a predovšetkým v Bratislave je NF vnímané ako stabilný partner s dlhodobou perspektívou.